Pochodzenie

W Polsce występuje jeden gatunek rodzimy — świerk pospolity (Picea abies)

Średnia wysokość świerka to 40-50 m. Żyje ok 250 lat przy średnim tempie wzrostu jest drzewem siedlisk świeżych, które jest dość wrażliwe na dym.

Wygląd

Drewno świerka jest barwy białej, czasem ze słabo żółtym odcieniem,  bez wyraźnego zróżnicowania pod względem zabarwienia na biel i twardziel. Słoje roczne są dobrze widoczne na wszystkich przekrojach. Jakkolwiek warstwy drewna późnego są, jak zwykle u wszystkich iglastych ciemniejsze od warstw drewna wczesnego, to jednak różnice są mniej ostre, niż u sosny pospolitej, a tym samym granice pomiędzy poszczególnymi słojami są również o wiele mniej wyraźne. Świerk posiada przewody żywiczne mniejsze i mniej liczne aniżeli sosna, pomimo to są one zupełnie wyraźnie widoczne, zwłaszcza w warstwie ciemnej drewna późnego, jako jasne cienkie kreski na przekroju podłużnym, a jako małe, jasne, błyszczące punkty na przekroju poprzecznym. Wskutek tego, że przewody żywicznesą w całym drewnie, drewno świerka ma dość silny połysk i pozwala na dość łatwe odróżnienie świerka od jodły.


Obróbka
Ogólnie przyjmuje się, że nasze świerki wytwarzają drewno lekkie i miękkie (twardość wg skali Brinella – 32MPa), łatwo łupliwe. Przy górnej granicy w Tatrach jest ono jednak często bardzo twarde i trudne w obróbce. Przy ścince może stwarzać problemy zwłaszcza niedoświadczonym pilarzom.
Obróbkę skrawaniem utrudniają liczne, twarde sęki. Do obróbki gięciem nadaje się tylko drewno młode.

Drewno świerkowe jest mało kurczliwe, daje się suszyć szybko lecz w trakcie suszenia łatwo pęka.

Barwi się dobrze (choć próba nałożenia bejcy ręcznie za pomocą szmatki wyszła dość mało efektownie) nasycaniu poddaje się średnio, szczególnie twardziel.

Heblowanie i polerowanie stwarza problemy.

Klei się dobrze.

Zastosowanie
Dobre drewno świerkowe stanowi cenny materiał budowlany, konstrukcyjny przy czym wykazuje, obok dostatecznej wytrzymałości, znaczną trwałość. Cechą bardzo cenioną tego drewna są silne właściwości ostrzegawcze, to znaczy trzeszczy ono przed zawaleniem się konstrukcji

Daje ono też doskonały materiał stolarski, cieszący się ogromnym popytem.

Drewno świerkowe znajduje szczególne zastosowanie w przemyśle papierniczym, jako surowiec służący do wyrobu celulozy . Drewno świerka jest jednym z najważniejszych surowców w przemyśle papierniczym, 70 proc. światowej produkcji papieru bazuje na celulozie izolowanej z drewna

Świerkowego. Wielu jednak uważa, że to prawdziwe marnotrawstwo tego drewna.

Na podkreślenie zasługuje szczególna przydatność drewna świerkowego do budowy instrumentów muzycznych zwłaszcza jednak ŚWIERKI ISTEBNIAŃSKIE( nasze świerki podobno na zbyt dużą zawartość żywic i tym samym trudna obróbkę nie nadaj się do budowy pudeł rezonansowych Świerki istebniańskie, z których pozyskuje się drewno używane w lutnictwie (nazywane drewnem rezonansowym) charakteryzują się gonną strzałą i równomiernym rozmieszczeniem cewek. Istebna znajduje się na pograniczu polsko-czesko-słowackim. Podobno legendarne skrzypce Stradivariusa zawdzięczają swój niespotykany dźwięk między innymi szczególnym własnościom drewna świerkowego z Czech.

Ciekawostki

Igły i młode gałązki służą do produkcji piwa świerkowego, po wcześniejszej fermentacji z drożdżami i cukrem.