Zanim zabierzemy się do pracy przy rozcinaniu drewna, musimy skupić się na przeniesieniu wymiarów na materiał czyli trasowaniu. Czasem wystarczy do tej czynności zwykła listewka, czasem jednak możemy się wspomóc bardziej wymyślnymi narzędziami. Postaramy się przedstawić i omówić kilkanaście z tych, które widzicie w naszych rękach najczęściej. Oczywiście film nie wyczerpuje tego tematu… tu liczymy na wasze komentarze czego brakuje, co powinno się pojawić aby uzupełnić tą kategorię narzędzi warsztatowych. Zapraszamy na film!

Partnerem Domidrewno w cyklu filmów ABC stolarstwa jest JAF Polska. https://www.jaf-polska.pl/

Before we get to work on cutting wood, we have to focus on transferring dimensions to material or routing. Sometimes it is enough to do this simple slat, but sometimes we can help with more sophisticated tools. We will try to present and discuss a dozen of those you see in our hands most often. Of course, the film does not exhaust this topic … here we count on your comments what is missing, which should appear to complement this category of workshop tools. We invite you to a movie!

Domidrewno’s partner in the ABC series of carpentry is JAF Polska. https://www.jaf-polska.pl/

Zapraszamy do subskrypcji DiD:
http://www.youtube.com/user/dlpofnsn123?sub_confirmation=1

Domidrewno.pl – miejsce łączące pasjonatów pracy w drewnie!

Wideo portal http://www.domidrewno.pl
Forum tematyczne http://forum.domidrewno.pl

Help us caption & translate this video!

http://amara.org/v/7FUK/