Lotna kamera Domidrewno…

postanowiła 1 sierpnia wybrać się do Garbatki Letnisko. Musimy przyznać, że jest to miejsce wyjątkowe, a atmosfera tam panująca jest trudna do opisania. Zapraszamy na krótki wywiad z dyr. szkoły, komisarzem pleneru Panem Mirosławem Dziedzickim oraz do obszernej galerii na portalu Domidrewno. Za rok, też tam będziemy!

https://www.youtube.com/watch?v=DmSelbyV5xc

 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (1 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (2 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (3 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (4 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (5 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (6 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (7 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (8 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (9 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (10 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (11 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (12 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (13 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (14 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (15 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (16 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (17 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (18 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (19 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (20 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (21 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (22 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (23 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (24 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (25 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (26 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (27 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (28 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (29 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (30 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (31 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (32 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (33 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (34 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (35 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (36 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (37 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (38 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (39 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (41 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (42 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (43 of 44)
 • domidrewno_garbatka_letnisko_f (44 of 44)