https://www.youtube.com/watch?v=v8ad8ng7Ef4

Quick explaination of realtime Youtube translation. How to use our Polish captions to get any other languge?

Szybkie wyjaśnienie do tłumacza napisów na Youtube. Jak użyć polskich napisów do tworzenia dowolnego innego języka?