Choć w naszym nowym cyklu „Rzeczy (nie)znane o drewnie” pisać będziemy właśnie o nim, to zacząć wypada, może od nudnych podstaw, takich  jak budowa drzewa.

Każde drzewo składa się z części podziemnej, czyli rozbudowanego systemu korzeniowego, który utrzymując górna część drzewa pobiera z gleby wodę i sole mineralne przesyłając je do pnia i korony. Główny trzon systemu korzeniowego zwężając się ku górze przechodzi w pień tworzący wraz z koroną nadziemną cześć drzewa, miejsce tego przejścia nazywa się szyją korzeniową.

Pień drzewa – to pionowa, na ogół wysoka bryła, której kształt zależy w dużym stopniu od czynników zewnętrznych. Drzewa rosnące samotnie mają zazwyczaj szeroko rozwinięte i nisko osadzone korony, a pnie grubsze w dolnej części.

Pień drzewa wyraźnie widoczny od podstawy aż do wierzchołka (np. u iglastych) nosi nazwę strzały, natomiast pień rozdzielający się na pewnej wysokości na kilka odnóg (u większości liściastych) nazywa się kłodą. Korona drzew jest układem rozgałęzień pnia i jest cechą charakterystyczną dla danego gatunku.

 

Ciekawostka: PIERŚNICA co to takiego?

Najprostsza metoda określenia wieku drzewa stojącego polega na zmierzeniu jego pierśnicy i odczytaniu wieku drzewa z tabeli. Pierśnica drzewa to jego średnica mierzona na wysokości piersi człowieka.  Ze względu na różnice we wzroście osób dokonujących pomiaru przyjęto,  że mierzenia pierśnicy należy dokonywać na wysokości 1,3 m od ziemi.