https://www.youtube.com/watch?v=9ppD73ueu64

Tematem tej realizacji jest kompozycja składająca się z 61 liter. Użyta czcionka Papyrus. Wymiary deski: 78cm x 60cm x 2,3cm. Drewno dębowe.