Jeśli lubimy pracę w drewnie ale mamy ograniczone miejsce, zależy nam na jakości i nie lubimy kompromisów… myślę, że mam na to lekarstwo. Zapraszam na film o najmniejszej maszynie kombinowanej z linni Hammer – C3 31. Maszyna ta łączy 5 funkcji: pilarkę formatową wraz z podcinaczem, frezarkę, grubościówkę, wyrówniarkę oraz wiertarkę poziomą. Praktycznie cały warsztat w 1 maszynie.

Szczegółowe informacje producenta znajdziecie tutaj: https://goo.gl/z3AzsW

If you like to work with wood but we have limited space, we care about quality and we do not like compromises … I think I have a cure. Welcome to the movie with the smallest machine combined with linni Hammer – C3 31. This machine combines 5 functions: formatting saw with scoring unit, milling, thicknesser, planer and drill horizontal. Practically the entire workshop in one machine.

Detailed information the manufacturer can be found here: https://goo.gl/z3AzsW

Zapraszamy do subskrypcji DiD:
http://www.youtube.com/user/dlpofnsn123?sub_confirmation=1

Domidrewno.pl – miejsce łączące pasjonatów pracy w drewnie!

Wideo portal http://www.domidrewno.pl
Forum tematyczne http://forum.domidrewno.pl

Help us caption & translate this video!

http://amara.org/v/3k6f/