Konfrontacja?

https://www.youtube.com/watch?v=DMLsdSrtSTw

Nie do końca… wynik byłby z góry wiadomy 🙂 Postaram się jednak „w kilku słowach” odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nadal używam obu aplikacji w Domidrewno. Zapraszam na film!