https://www.youtube.com/watch?v=qyp2KkN0h_U

Kolejny odcinek dotyczący chemii stosowanej do impregnacji drewna – dziś na strugnicy Wood Stain czyli impregnat barwiący.