Dziś film dotyczący …

https://www.youtube.com/watch?v=8hXlOXTyOzQ

techniki pracy na wyrówniarce. Jako, że sam miałem z tym na początku małe problemy, pomyślałem, że warto pokazać to na filmie. Sama wyrówniarka jest maszyną do pracy codziennej, ale też jest bardzo groźna jeśli się jej nie docenia czy lekceważy. Praca na niej musi być 100% uważna i pewna, a wtedy efekty będą zawsze perfekcyjne. Zapraszam na film!