Czy praca bez operatora kamery jest możliwa? Nie… chyba, że to zadanie zlecimy robotowi z systemem śledzenia GPS. Taki robot zajmie się obrotem kamery, a my możemy zająć się pracą w warsztacie 🙂 Oczywiście warsztat to tylko jedno przykładowe miejsce pracy takiego systemu, może on pracować zarówno w środku pomieszczeń jak i na dworze, a zasięg to 100m. Zapraszam na film!

Szczegółowe dane techniczne oraz warianty urządzenia znajdziecie na stronie producenta: http://www.movensee.com/

Does the job without a camera operator is possible? Do not … unless this task, we’ll give the robot with GPS tracking system. This robot will take care of camera rotation, and we can take care of the work in the workshop 🙂 Of course, the workshop is just one example of a workplace of such a system, it can work both inside the premises and outside, and the range is 100m. Welcome to the movie!

Detailed specifications and variants of the device can be found on the manufacturer’s website: http://www.movensee.com/

Zapraszamy do subskrypcji DiD:
http://www.youtube.com/user/dlpofnsn123?sub_confirmation=1

Domidrewno.pl – miejsce łączące pasjonatów pracy w drewnie!

Wideo portal http://www.domidrewno.pl
Forum tematyczne http://forum.domidrewno.pl

Help us caption & translate this video!

https://amara.org/v/m5t5/