Czas biegnie tak szybko…

https://www.youtube.com/watch?v=JdgbLh0zov8

Drugi rok w Woodworking Europe Collaboration i drugie podejście do pracy w drewnie pod zadany temat. W tym roku jest to „gwiazda”. Dzięki moim dzieciom kojaży mi się to tylko i wyłącznie z Star Wars. I właśnie w tym klimacie coś wykonamy wspólnie. Zapraszam na film!