Startujemy!

https://www.youtube.com/watch?v=VieAb2RdZ30

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego filmu, który rozpocznie nowy dział w Domidrewno – Materiałoznawstwo.

Sklejka iglasta zostanie omówiona jako pierwszy produkt drzewny.

Dziękujemy za wszelkie materiały firmie Sklejka Eko S.A. dzięki którym ten odcinek został zrealizowany. https://www.sklejkaeko.pl/

domidrewno_sklejka_iglasta_ (1 of 1)-3

Sklejka Sosnowa E
Cechy drewna: Występowanie jakichkolwiek wad drewna jest niedopuszczalne.
Wady produkcji: Występowanie jakichkolwiek wad procesu wytwarzania jest niedopuszczalne

Sklejka Sosnowa I
Cechy drewna: Na powierzchni obłogów może występować nieznaczne zróżnicowanie barwy, sęki zdrowe, jasne, zrośnięte całkowicie lub małe sęki zrośnięte częściowo. Mogą występować w bardzo niewielkiej ilości pęknięcia otwarte, jeżeli ich wypełnienie jest prawidłowe.
Wady produkcji: Mogą wystąpić wąskie pęknięcia zaprawione kitem oraz wstawki z drewna o podobnym zabarwieniu zgodnie z normą PN-EN 635-3.

Sklejka Sosnowa II

Cechy drewna: Na powierzchni obłogów widoczne przeżywiczenia oraz nieznaczne zróżnicowanie barwy. W ograniczonym rozmiarze może pojawić się sinizna, brunatnica oraz zgnilizna twarda. W tej klasie jakości mogą wystąpić zakitowane, zepsute sęki, niewielka ilość pęknięć otwartych oraz pęcherze żywiczne i zakorek.
Wady produkcji: Na części powierzchni może występować niewielka szorstkość, niewielkie wgłębienia, odciski i wybrzuszenia. Dopuszczalne są przebicia klejowe, jeżeli występują w niewielkiej ilości. Sporadycznie mogą występować wypełnione spoiny otwarte, zakładki oraz wstawki.Zgodnie z PN-EN 635-3

Sklejka Sosnowa III
Cechy drewna: Przeżywiczenie obłogów jest nieograniczone. Mogą wystąpić w większej ilości pęcherze żywiczne, sinizna, brunatnica i zgnilizna twarda. Występują duże sęki zdrowe, zakitowane oraz nadpsute. Mogą wystąpić pęknięcia zamknięte i ograniczona ilość pęknięć otwartych. Dopuszczalna jest niewielka ilość chodników owadzich oraz świdraka morskiego. Dopuszczalne są wady budowy drewna oraz przebarwienia niepowodujące niszczenia drewna.
Wady produkcji: Na powierzchni sklejki może występować szorstkość oraz przeszlifowanie przechodzące. Większe pęknięcia zaprawione kitem są dopuszczalne. Dopuszczalna jest niewielka ilość spoin otwartych niewypełnionych. Niewielka ilość przebić klejowych oraz uszkodzenia krawędzi płyty spowodowane szlifowaniem lub piłowaniem. Nieograniczona ilość wstawek.

Sklejka Sosnowa IV
Dopuszczalne są wszystkie wady drewna i produkcji nie mające znaczącego wpływu na własności wytrzymałościowe sklejki. Wymagane jest dobre sklejenie wszystkich warstw sklejki.

Typ sklejki suchotrwała lub wodoodporna
Klej mocznikowy lub melaminowy, fenolowy
Wilgotność (%) 5 – 12
Gęstość pozorna (kg/m³) około 610
Wytrzymałość na zginanie (MPa) wzdłuż włókien 50 – 60
w poprzek włókien 30 – 45
Format (mm) 2500 x 1250, 2130 x 1250, 2130 x 1050
Grubość (mm) 4 5 6 7 (6,5) 8 9 10 12 15 18 21 24
Ilość warstw 3 3 5 5 5 5/7 7 7/9 7/9 9/11 11/13 13/15
Pakowanie (szt./paczka) mały 50 40 34 34 25 22 20 16 14 12 12 6
średnia 100 80 68 68 50 44 40 33 27 22 18 18
duży 200 160 132 132 100 84 72 66 48 42 36 30

Inne grubości, formaty i konstrukcja – informacja w Dziale handlowym. https://www.sklejkaeko.pl/

Typ sklejki Sklejka Elliotis
Klej Fenolowy (wodoodporny)
Format (mm) 2500 x 1250
Grubość sklejki 6 9 12 15 18 20
Ilość warstw 3 5 5 5 7 7
Klasa III/IV
Ciężar właściwy (kg/m³) ok. 600
Wytrzymałość na zginanie (MPa) wzdłuż włókien 30
w poprzek włókien 15

  • domidrewno_sklejka_iglasta_ (1 of 1)
  • domidrewno_sklejka_iglasta_ (1 of 1)-2
  • domidrewno_sklejka_iglasta_ (1 of 1)-4
  • domidrewno_sklejka_iglasta_ (1 of 1)-5