Video portalu http://www.domidrewno.pl

Jak wspominałem w roku 2013 będzie kilka zmian w warsztacie Domidrewno (oczywiście zmian na lepsze :)). Jedna z nich będą typowe maszyny stolarskie. Zanim jednam rozpocznę pracę na nich, postaram się je omówić na wizji.

Rozpoczniemy od strugarki Felder Hammer A341 z nowym wałem Silent Power.

Zapraszam Was na film!

Video portal http://www.domidrewno.pl

As I mentioned in 2013 there will be some changes in the workshop Domidrewno (of course changes for the better :)). One of them will be typical woodworking machinery. Before you start working still broken on them, which I’ll discuss a vision.

We begin by Felder planer Hammer A341 with the new shaft Silent Power.

I invite you to the movie!