Czas na lekturę… magazyn pełen inspiracji zebranych w ostatnich tygodniach już dostępny. Oglądajcie, czytajcie, a następnie do warsztatów i do pracy rodacy!

domidreno_mag_9