Zapraszamy Was na Twórcze Lato 2014 oraz na Międzynarodowy Plener Ekspresji Twórczej Malarstwa i Rzeźby 2014 w Szkole Drzewnej i Leśnej w Garbatce-Letnisku. Domidrewno też tam będzie! 

Dodatkowe informacje odnośnie tych wydarzeń: https://www.zspgarbatka.samorzad.pl/index.php?id=66#

Twórcze Lato plakat 2014plakat plener 2014r.