Zapraszam do zapoznania się z tym oto linkiem – jest to kurs stolarski o którym poinformowała nas czytelniczka Domidrewno. Dziękujemy bardzo za informacje!

Bezpłatny kurs stolarki dla dorosłych organizowany jest przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie.

Nabór do końca września 2013 r.
Kurs trwa 3 semestry, będzie prowadzony systemem zaocznym (piątek – niedziela).
Szczegóły: https://www.ckpwaw.pl/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-.html