Centrum Kształcenia Ustawicznego w Garbatce Letnisku przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisku od wielu lat prowadzi innowacyjne formy kształcenia zawodowego młodzieży oraz osób dorosłych. Nowoczesna formuła kształcenia polega min. na uzupełnianiu opracowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstaw programowych dla poszczególnych zawodów w treści zgodne z potrzebami lokalnego i ponadlokalnego rynku pracy oraz oczekiwaniami i zainteresowaniami uczestników poszczególnych form kształcenia.

Pobierz broszurę w postaci pliku PDF.

domidrewno_garbatka